10 sposobów na przyspieszenie wprowadzania danych

Konieczność wprowadzania danych jest jednym z najczęściej wymienianych powodów niechęci użytkowników do systemów informatycznych. Jednocześnie proces pozyskiwania informacji jest niemożliwy do całkowitego wyeliminowania. Na szczęście istnieją rozwiązania dzięki, którym może to być czynność łatwiejsza i mniej uciążliwa dla użytkowników. Postanowiliśmy zebrać w jednym artykule 10 pomysłów na to, jak usprawnić i zoptymalizować dowolne oprogramowanie pod kątem wprowadzania do niego danych.


Contains all features of free version and many new additional features.