10 rzeczy, które warto wiedzieć o bazach danych

Bazy danych to bardzo szeroki temat. Brak choćby podstawowej wiedzy w tym zakresie powoduje nieporozumienia i utrudnia dialog pomiędzy beneficjentami systemów, a ich wytwórcami. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe zagadnienia z teorii baz danych oraz mechanizmy ich praktycznego funkcjonowania.


Contains all features of free version and many new additional features.