Wyróżnienie na 40-lecie TPBA

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta będące najstarszą i największą w Polsce niezależną organizacją dobroczynną obchodzi 40 lat swojego istnienia. Przy tej okazji Nethos został wyróżniony za wspieranie jej działalności.

W 2020 roku z naszej inicjatywy powstał i został wdrożony system Feniks, który usprawnił codzienne funkcjonowanie i umożliwił wymianę danych pomiędzy prowadzonymi przez Koło placówkami. System początkowo objął Koło Gdańskie, lecz w ostatnich miesiącach zostały nim także objęte koła w innych częściach Polski. Naszą ambicją jest, by wspomagał działalność Towarzystwa na obszarze całego kraju.

Projekt Feniks był dla nas szczególny, gdyż ze względu na charakter działalności klienta, postanowiliśmy go wykonać i wdrożyć w formule pro bono. Wciąż poszukujemy kolejnych tego typu projektów, dlatego uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://charitatywni.pl.


Contains all features of free version and many new additional features.