Wyniki konkursu ofert

W związku z realizacją projektu Integracja systemów zarządzania zasobami ludzkimi realizowanego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 firma nethos w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniła dostawcę serwera kasetowego IBM BladeCenter® (protokół).

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w konkursie, z wybranym podmiotem skontaktujemy się w celu zawiązania współpracy.


Contains all features of free version and many new additional features.