Wyniki konkursu ofert

W związku z realizacją projektu Wdrożenie integracyjnej klasy B2B innowacyjnej platformy procesowej rachunkowości zarządczej – Time Driven-Activity Based Costing realizowanego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 firma nethos w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert wyłoniła następujących dostawców usług:

· konsultacje w zakresie zarządzania finansowego, zarządzania procesowego oraz konsultacji prawnych (protokół)
· projekt graficzny systemu oraz jego części portalowej (protokół)

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w konkursie, z wybranymi podmiotami skontaktujemy się w celu zawiązania współpracy.


Contains all features of free version and many new additional features.