Wyjazd integracyjny

Cały zespół Nethos udał się na dwudniowy wyjazd integracyjny do ośrodka Sudomie pod Kościerzyną. Wyjazd był okazją do podniesienia kwalifikacji naszych pracowników w zakresie rozmaitych zagadnień technicznych i organizacyjnych, podsumowania kończącego się roku oraz do dyskusji na temat planów na najbliższą i dalszą przyszłość.

Część integracyjna obejmowała budowanie zdolności pracy w zespole podczas rozgrywek paintball oraz turnieju siatkówki. Wieczór umiliło uczestnikom ognisko, wspólne śpiewania przy dźwiękach gitary i długie rozmowy, nie tylko na tematy związane z pracą.


Contains all features of free version and many new additional features.