Wspieramy pomiary ruchu

GPR 2020 jest kontynuacją Generalnego Pomiaru Ruchu organizowanego od 2000 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych. Pomiar jest realizowany równolegle w całej Polsce zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nethos wspiera informatycznie oficjalnego wykonawcę pomiaru dla GDDKiA Poznań, Zielona Góra, Wrocław oraz Gdańsk. W ponad 500 punktach pomiarowych zainstalowano kamery służące do rejestracji ruchu pojazdów. Rolą naszego oprogramowania jest koordynowanie pozyskiwania materiału wideo z tych kamer oraz realizacja procesu zliczania pojazdów.

Projekt będzie trwał przez cały 2020 rok i już na tym etapie stanowi nie lada wyzwanie logistyczne oraz informatyczne. Dla naszego zespołu jest to kolejna okazja by wykazać się niezawodnością, nieszablonowym mysleniem oraz szybkim tempem dostarczania rozwiązań.


Contains all features of free version and many new additional features.