Urodzinowy wyjazd integracyjny

Z okazji jubileuszu 10-lecia firmy cały zespół Nethos udał się na dwudniowy rejs do Szwecji połączony z wycieczką rowerową. Wyjazd był okazją do podsumowania dekady obecności firmy na rynku, zapoznania się z historią spółki przez obecny zespół oraz do dyskusji na temat jej planów na przyszłość. Dla zarządu firmy była to też okazja by spotkać się w oryginalnym składzie założycielskim. Wszyscy uczestnicy dzielnie znieśli trudy wielokilometrowej wyprawy rowerowej pomimo licznych problemów technicznych oraz zmęczenia wynikającego z małej ilości snu.


Contains all features of free version and many new additional features.