Rozpoczęcie współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim

Niezmiernie miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. W wyniku postępowania przetargowego Nethos został wyłoniony jako dostawca interaktywnych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz systemu informatycznego wspierającego pracę pracowników Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców i Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców. Projekt jest realizowany i finansowany z projektu FAMI nr 7/2017/OG-FAMI. Pomorski Urząd Wojewódzki będzie pierwszym klientem Nethos z sektora publicznego.


Contains all features of free version and many new additional features.