Nethos w interesie publicznym

Z przyjemnością ogłaszamy start projektu FENIKS, którego celem jest wykonanie cyfrowej bazy danych beneficjentów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

System ma umożliwiać intuicyjne i łatwe zarządzanie danymi, w zgodzie z RODO oraz przepisami dotyczącymi przechowywania informacji wrażliwych.

W chwili obecnej system powstaje głównie z myślą o kole Gdańskim, jednak ma potencjał bycia centralnym rejestrem beneficjentów dla całej organizacji na terenie całego kraju.

Opracowywane przez nas rejestry obejmą ponad 2000 beneficjentów, zamieszkujących 10 placówek organizacji na terenie Trójmiasta. Do systemu będzie miało dostęp około 70 pracowników biurowych oraz terenowych.

Projekt FENIKS jest dla nas szczególny, gdyż ze względu na charakter działalności klienta, postanowiliśmy go wykonać i wdrożyć w formule pro bono.


Contains all features of free version and many new additional features.