Nethos Pomagaczem Roku

Nethos został jednogłośnie wybrany Pomagaczem Roku im. Romana Koturbasza w kategorii Firma/Instytucja.

Z naszej inicjatywy specjalnie dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta powstał i został wdrożony system Feniks, który usprawnił codzienne funkcjonowanie i umożliwił wymianę danych pomiędzy prowadzonymi przez Koło placówkami.

Projekt Feniks był dla nas szczególny, gdyż ze względu na charakter działalności klienta, postanowiliśmy go wykonać i wdrożyć w formule pro bono. Było to dla nas pierwsze tego typu przedsięwzięcie, a motywacją było silne przekonania zarządu oraz wspólników firmy, że należy nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Opracowując system Feniks, mieliśmy poczucie, że w najlepszy możliwy sposób spożytkujemy nasze doświadczenie oraz dorobek firmy. Cieszymy się, że mogliśmy oddać z powrotem choć trochę dobra, które stało się naszym udziałem przy realizacji wielu projektów na przestrzeni ostatnich parunastu lat. Zachęceni sukcesem naszego pierwszego projektu pro bono postanowiliśmy uruchomić akcję poszukiwania kolejnych wyzwań tego typu. Uruchomiliśmy do tego celu specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://charitatywni.pl.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!


Contains all features of free version and many new additional features.