Konferencja Jubileuszowa grupy TS

Zarząd firmy Nethos miał zaszczyt wspólnie z kadrą zarządczą grupy TS oficjalnie zainaugurować rok obchodów 25-lecia grupy kapitałowej Techno-Service S.A. podczas uroczystej konferencji, która odbyła się w Hotel Grand Cru w Gdańsku.


Contains all features of free version and many new additional features.