GPR ponownie rusza na platformie Nethos

Pandemia zamroziła wiele gałęzi gospodarki, a także przyczyniła się do odłożenia w czasie niejednego przedsięwzięcia. Ofiarą Covid-19 padły także generalne pomiary ruchu, które od strony technicznej wspiera w tym roku Nethos.

W lipcu miała miejsce pierwsza po kryzysie seria pomiarów. Nasze oprogramowanie z powodzeniem pomogło przeprowadzić cały proces pozyskiwania materiału wideo oraz jego obróbki merytorycznej.

Pomiar zakończył się sukcesem, choć nie obyło się bez problemów technicznych i organizacyjnych. Pomimo napotkanych trudności, dla Nethos projekt ten stanowi cenne doświadczenie. Duże znaczenie ma dla nas wynik ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników naszej platformy informatycznej.

Nasze rozwiązanie zostało w zdecydowanej większości oceniona pozytywnie. Ten wynik napawa nas dumą i gotowością do kolejnych wyzwań, jakie niesie ze sobą ten wymagający i bardzo innowacyjny projekt. Jednocześnie dziękujemy wszystkim po stronie naszego klienta za owocną i skuteczną współpracę.


Contains all features of free version and many new additional features.