Firmy poszukiwane do współpracy

W związku z realizacją projektu Integracja systemów zarządzania zasobami ludzkimi realizowanego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pomocy finansowej w ramach POIG 2007-2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert handlowych na:

· konsultacje kadrowe, płacowe oraz prawne (pobierz)
· opracowanie, wyprodukowanie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania (pobierz)
· projekt graficzny systemu oraz jego części portalowej (pobierz)

Zainteresowane podmioty proszone są o pobranie dokumentów zapytań ofertowych i postępowanie według instrukcji w nich zawartych.


Contains all features of free version and many new additional features.