Feniks pomaga rozwiązywać problem bezdomności

Z dumą informujemy, że 12 listopada przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta będą występowali na zjeździe Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności. W ramach konferencji zaprezentowano m.in. opracowane przez Nethos rozwiązanie. Prelegenci opowiadali jak system Feniks pomaga na co dzień prowadzić działalność organizacji.

Mamy nadzieję, że prezentacja zachęci inne organizacje w Polsce do sięgania po tego typu narzędzia, a przy okazji wypromuje naszą owocną współpracę.

Projekt Feniks był dla nas szczególny, gdyż ze względu na charakter działalności klienta, postanowiliśmy go wykonać i wdrożyć w formule pro bono. Wciąż poszukujemy kolejnych tego typu projektów, dlatego uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://charitatywni.pl.


Contains all features of free version and many new additional features.