COVID-19

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zdrowia pracowników oraz ich rodzin, postanowiliśmy przejść na system pracy zdalnej. Infrastruktura informatyczna Nethos jest w pełni przygotowana na taką ewentualność, dlatego możemy zapewnić ciągłość świadczonych usług. W sytuacjach alarmowych i pilnych prosimy o kontakt telefoniczny, w przypadku pozostałych spraw sugerujemy kontakt za pomocą poczty e-mail.


Contains all features of free version and many new additional features.