10 sygnałów, że warto pomyśleć o nowym systemie

Cykl życia typowego systemu informatycznego w firmie ocenia się na od kilku do kilkunastu lat. Wybraliśmy 10 najbardziej oczywistych naszym zadaniem sygnałów, które świadczą o tym, że potrzeba modernizacji już jest lub lada chwilę stanie się koniecznością w organizacji. Poczytaj więcej na itaktodziala.pl!


Contains all features of free version and many new additional features.