10 przyczyn wolno działającego oprogramowania

Dlaczego to tyle trwa? Ile jeszcze mam czekać na ten system? Na co dzień bardzo często odczuwamy realne efekty wolno działającego oprogramowania. Frustracja użytkowników to poważny problem, ale opóźnienia w realizacji procesów biznesowych przekładają się już na realne koszty ponoszone przez organizację. Co zatem jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Zapraszamy do lektury i jak zawsze do zadawania pytań.


Contains all features of free version and many new additional features.