10 powodów dlaczego wdrożenie się nie udaje

Czy projekty IT muszą być obarczone tak wielkim ryzykiem, tym większym im bardziej złożony system wdrażamy? Wymieniamy najczęstsze powody, dla których wdrożenia się nie udają. Wskazujemy też metody unikania lub minimalizacji ryzyka w poszczególnych obszarach projektu.


Contains all features of free version and many new additional features.