10 powodów dlaczego NIE warto inwestować w dedykowane oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie ma szereg istotnych wad w stosunku do produktów gotowych. W poprzednim artykule wymieniliśmy czynniki przemawiające za inwestycją w system szyty na nasze potrzeby. Tym razem opiszemy potencjalne problemy, które należy uwzględnić przy szacowaniu ryzyka związanego z tego typu przedsięwzięciem. Zapraszamy!


Contains all features of free version and many new additional features.