10 powodów dlaczego arkusz kalkulacyjny to nie system informatyczny

Czy arkusz kalkulacyjny może skutecznie zastąpić system informatyczny w organizacji? Możliwości jakie dają współczesne narzędzia tego typu wydają się w wielu przypadkach wystarczające. W niniejszym artykule postaramy się wskazać obszary, w których arkusz kalkulacyjny jednak ustępuje dedykowanemu rozwiązaniu.


Contains all features of free version and many new additional features.