10 błędów popełnianych przy opisywaniu wymagań

Wbrew powszechnie panującej opinii kompletny i precyzyjny opis wymagań to nie warunek konieczny udanego projektu. Prawdą jest z kolei to, że zła specyfikacja to czynnik, który znacznie pogarsza szanse na sukces wdrożenia. W kolejnym artykule wyróżniliśmy szereg cech, które według nas odróżniają dobrą specyfikację od złej.


Contains all features of free version and many new additional features.