Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie unijne

Z radością informujemy, iż proces oceny merytorycznej naszego wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG został zakończony z oceną pozytywną.